top of page

La fisioteràpia neuro múscul esquelètica

La WCPT (Confederació Mundial per la Fisioteràpia) promou la interacció entre el fisioterapeuta, els pacients, altres professionals de la salut i les famílies i cuidadors.

Els fisioterapeutes busquem maximitzar la qualitat de vida de les persones promocionant la salut, fent programes de prevenció i tractant les diferents patologies tenint en compte les quatre dimensions de l'ésser humà: físic, psíquic, social i ètic/espiritual.

Els fisioterapeutes estem qualificats per:

 

  • Realitzar un examen/valoració integral de Fisioteràpia.

  • Formular un diagnòstic, pronòstic i pla de Fisioteràpia.

  • Proporcionar atenció dins de la seva experiència i àmbit competencial i determinar quan els pacients necessiten referir-se a un altre professional.

  • Implementar un programa de tractament.

  • Determinar-ne els resultats.

  • Fer recomanacions de promoció de la salut i autocura per als pacients.


La fisioteràpia neuro múscul esquelètica (NME) és l'especialitat de la fisioteràpia que aborda les disfuncions del sistema nerviós, el sistema miofascial, el sistema articular i el sistema visceral mitjançant la teràpia manual ortopèdica (TMO) i l'exercici terapèutic.

Teràpia Manual

Són un conjunt de tècniques aplicades amb les pròpies mans o altres instruments per tractar el dolor i altres disfuncions del sistema NME que afecten la columna vertebral i extremitats. Utilitza mobilitzacions, manipulacions, massatge, pressions, estiraments...

Abordatge biopsicosocial

Som humans, no màquines, i com a tal ens comportem d'una manera molt complex. S'ha demostrat com un trauma físic pot quedar-se gravat a la memòria dels teixits i produir sensació de dolor fins i tot un cop la lesió ja ha estat reparada. Per aquest motiu utilitzem tècniques específiques per evitar la por al moviment i disminuir la sensibilització nerviosa, basant-se en la neurofisiologia del dolor i tenint en compte l'experiència patida pel pacient.

Hàbits saludables

Per la recuperació completa de la persona necessitem actuar en tots els desequilibris que presenti, per aquest motiu, com a professionals de la salut, tenim l'obligació de fomentar hàbits saludables. Gestió de l'estrés, higiene del son, alimentació saludable, promoció d'activitat física...

Exercici terapèutic

Utilitzem un gran ventall d'exercicis terapèutics per mantenir el pacient actiu, millorar les funcions musculars i cardiorespiratòries, mobilitzar les diferents articulacions, recuperar la capacitat propioceptiva dels teixits, guanyar estabilitat, reduir l'estrés...

Ciència

Utilitzem els últims avenços científics per actualitzar el tractament amb les tècniques més adients en cada cas, sempre respectant les creences i voluntats del pacient, basant-se en la nostra experiència clínica.

Treball multidisciplinar

Derivem al pacient a altres professionals sanitaris, si s'escau, per realitzar un abordatge holístic. Ens comuniquem amb dietistes, psicòlegs, metges, preparadors físics, podòlegs... sempre que sigui necessari, sent conscients de com ells poden ajudar a la recuperació integral del pacient.

bottom of page